hidden

O projekte Navigujma.sk

O čom je riešenie pre nevidiacich, slabozrakých ľudí?

Riešenie bolo vyvinuté ako pomoc pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. S neustálym vývojom nových technológií a systémov sa okolitý svet zrakovo postihnutých na jednej strane akoby vzďaľuje, ale na strane druhej ponúka priestor pre ich lepšie začlenenie sa do spoločnosti.

Z tohto dôvodu sa spoločnosť Visions Technologies, s.r.o. rozhodla, že podporí túto cieľovú skupinu a vyvinie riešenie, ktoré napomôže nevidiacim a slabozrakým ľuďom a uľahčí im sprostredkovanie informácií alebo ich správne naviguje pri vybavovaní bežných životných situácií, napríklad na mestskom úrade, v múzeu a podobne. Vývoj trval približne viac ako jeden rok a neustále prebieha – riešenie sa prispôsobuje novým technologickým rozhraniam, operačným systémom a aktuálnym situáciám.

Súčasťou riešenia je mobilná aplikácia s názvom „navigujma“, softvérová aplikácia a zariadenie – vysielač.

Logo tvorcu projektu - visions


Logo Európskej únie.
Kde môžem aplikáciu vyskúšať?

Projekt
navigujma.sk, InforM8

Pilotný projekt je realizovaný na Mestskom úrade v Trnave v rámci projektu s názvom „Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých“ (akronym „InforM8“) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Testovanie prebehlo vďaka participácii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

vector
Ako to funguje?

Ako mobilná aplikácia navigujma.sk, InforM8 funguje?

Použitie mobilnej aplikácie je veľmi jednoduché.
Postupuje sa nasledovne:


1. Nezabudnite si skontrolovať pripojenie mobilného telefónu na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo dátových služieb operátora.
2. Stiahnite si mobilnú aplikáciu do mobilného telefónu Smartphone s Operačným systémom Android 6.0 a viac. Mobilná aplikácia je dostupná na – –. Prípadne požiadajte pomoc od vidiaceho dobrovoľníka. Mobilná aplikácia je naprogramovaná tak, že vás vyzve na akciu, pokiaľ nemá k dispozícii všetky zapnuté nástroje a služby, ktoré potrebuje pre korektné fungovanie.
3. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu, prípadne požiadajte pomoc od vidiaceho dobrovoľníka. APlikáciu si môžete stiahnuť na tomto linku.
4. Pred vstupom do budovy si aktivujte mobilnú aplikáciu. Mobilné aplikácia sa zapne. Aplikáciu je v rámci pilotného projektu možné vyskúšať a využiť v priestoroch Mestského úradu v Trnave na adrese: Trhová 1, 917 01 Trnava
5. Vyberte si zo zoznamu životnú situáciu alebo pokiaľ viete, kam idete, vyberte si priamo konkrétny odbor (kanceláriu, a podobne).
6. Zvolíte si možnosť Spustiť navigáciu.
7. Mobilná aplikácia spustí prepočítavanie.
8. Pokiaľ budete stáť na mieste, ktoré nebude pokryté signálom, mobilná aplikácia vydá pokyn, aby ste sa posunuli pomaly o malý kus vpred alebo vbok.
9. Začne sa samotná navigácia, ktorá priebežne vydáva pokyny na základe vášho aktuálneho pohybu.
10. Navigácia sa končí zahlásením cieľa.
11. V každom prípade je možné zavolať na vrátnicu, nezávisle od toho, v ktorej časti mobilnej aplikácie budete nalogovaný, na ktorej obrazovke sa budete nachádzať.

Video prezentácia
jednoducho, prehľadne.

CHcete poznať technické detaily projektu?

Ako funguje mobilná aplikácia navigujma, inforM8?

Mobilná aplikácia umožňuje ľudí so zrakovým postihnutím navigovať na predvolené miesto od jedného vysielača k ďalšiemu vysielaču, s nastavenými ďalšími inštrukciami o pohybe v budove podľa jednotlivých kancelárií alebo potrebnej životnej situácie.

V prípade, že sa používateľ stratí alebo potrebuje pomôcť, môže o to požiadať lokálneho informátora, ktorý mu prepožičia svoje oči v núdzi. Podporuje Google TalkBack hlasového sprievodcu a ďalšie čítače obrazovky.

Nevyhnutnou podmienkou použitia je pripojenie na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo dátových služieb operátora. Mobilná aplikácia je k dispozícii pre smartphone alebo tablet s OS Android minimálne 6.0 a novší a v slovenskom jazyku.

Detail projektu
image
image

Chcete vedieť viac?

Neváhajte nás kontaktovať na: